De fem energitypene

Nov 06, 2023

Alle fem jentene gledet seg til hytteturen. Alt var nøye planlagt.

Manifestoren hadde tatt initiativet: funnet ut hvor de skulle dra, hvilke aktiviteter de skulle gjøre og hva de måtte ha med. Generatoren satte seg bak rattet og var klar for en lang kjøretur. I passasjersetet satt projektoren med kartet og hadde peilet seg inn på hvor de skulle kjøre. I baksetet hadde manifestoren funnet en behagelig stilling med hodet lent mot bilvinduet. Hun var nå ferdig med sine oppgaver, og trengte hvile. I midten bak satt den manifesterende generatoren og lette etter potensielle snarveier slik at de kunne komme frem raskere. På motsatt side av manifestoren fulgte reflektoren nøye med og var åpen for det som måtte komme. Hun speilet som vanlig sine omgivelser og sørget for at alle var komfortable. Hun ville passe på om generatoren ble trøtt og trengte en pause, og hun sørget for at alles behov ble dekket på veien. Alle var klare, og endelig kunne de kjøre av sted.

Denne historien illustrerer tydelig hvilke oppgaver de ulike energitypene typisk vil ta på seg. Som du ser har de ulike roller i livet, og alle er like viktige for at prosjekter skal kunne gjennomføres og samfunnet skal fungere optimalt.

I Human Design beskrives fire rene energityper: Manifestor, generator, projektor og reflektor. I tillegg finnes det en kombinasjon av manifestor og generator som heter manifesterende generator. Her finner du en beskrivelse av hver av energitypene.

Ønsker du å finne din energitype, kan du finne det her: https://www.geneticmatrix.com/


Manifestor

 • Gnisten eller startkabelen i samfunnet.

 • Er her for å sette mennesker eller prosjekter i gang.

 • Kraftfull energi når den er på. Trenger mye hvile mellom slagene.

 • Skinner sterkt, kan oppleves som “mye”, men det er nettopp dette sterke lyset som vil lyse andre opp.

 • Har en aura som er kraftfull, vibrerende og frastøtende.

 • Viktig å løsrive seg fra presset som kan bygges opp i halssenteret for å unngå stangnasjon.

 • Kjenner ikke alltid når nok er nok. Lytt godt til kroppen.

 • Strategi for å oppleve større flyt i livet: å informere og å be om informasjon.

 • Manifestor i balanse føler seg glad og fredfull.

 • Manifestor i ubalanse føler på sinne.

Generator

 • Arbeidshest.

 • Jevn tilgang på energi.

 • Utholdende med en magnetisk og tiltrekkende aura som evner å omfavne mange på en gang.

 • Tappes for energi om de blir "tvunget" til å gjøre noe de ikke trives med.

 • Kan ofte føle seg fanget av andres forventninger.

 • Liker å gjøre ting steg for steg, kan oppleve platåer i sin flow.

 • Platåene gir rom for refleksjon på om du skal fortsette eller bryte ut av et prosjekt.

 • Trenger å bruke opp sin energi for å sove godt.

 • Strategi for å oppleve større flyt i livet: å vente med å respondere.

 • Generator i balanse føler seg tilfreds.

 • Generator i ubalanse føler seg frustrert.

Manifesterende Generator

 • Arbeidshest i full gallop.

 • Jevn tilgang på energi.

 • Utholdende og selvstendig med en tiltrekkende og magnetisk aura.

 • Tappes for energi om de blir "tvunget" til å gjøre noe de ikke trives med.

 • Kan ofte føle seg fanget av andres forventninger.

 • Trenger variasjon.

 • Popcornhjerne- mye ideer.

 • Trenger å bruke opp sin energi for å sove godt.

 • Er her for å skifte retning når det føles riktig.

 • Strategi for å oppleve større flyt i livet: å vente med å respondere og å informere.

 • Manifesterende generator i balanse føler seg tilfreds.

 • Manifesterende generator i ubalanse føler seg frustrert.


Projektor

 • Gode veileder/guider. Trives med å jobbe 1:1.

 • Fokusert aura. Liker å fokusere på èn og èn ting om gangen. Eller ett og ett menneske om gangen.

 • Evne å zoome ut, se det store bildet og kan lettere se og forstå systemer fra et fugleperspektiv.

 • Har et behov for å bli sett og anerkjent.

 • Ujevn tilgang på energi, trenger mye hvile.

 • Kan kopiere andres energi, bør derfor lytte nøye til sin egen kropp.

 • Bør legge seg til å sove før de er for slitne, og kan ha nytte av å sove alene i sin egen energi.

 • Bør jobbe kvalitativt fremfor kvantitativt.

 • Strategi for å oppleve større flyt i livet: å vente på å bli invitert eller anerkjent.

 • Projektor i balanse føler seg suksessfull.

 • Projektor i ubalanse føler seg bitter.

Reflektor

 • Er her for å speile andre mennesker og se hva de trenger for å ha det bra.

 • Har ujevn tilgang på energi som skifter raskt.

 • Påvirkes veldig av månens syklus og energi.

 • Trenger mye alenetid og sosiale pauser.

 • Å ha et trygt miljø rundt seg er ekstra viktig for reflektoren.

 • Viktig å lære og kjenne hva som er ditt og hva som er andres energi, og rense ut alle andres energier før du legger deg på kvelden.

 • Reflekterte, ser ofte ting fra flere sider.

 • Bruk tid på å lære din egen syklus å kjenne for å planlegge aktiviteter ut fra når du har mye energi og når du trenger mye hvile.

 • Strategi for å oppleve større flyt i livet: å vente en hel månesyklus på å ta store avgjørelser.

 • Reflektor i balanse føler seg takknemlig.

 • Reflektor i ubalanse føler seg skuffet.