De ulike energisentrene i Human Design

Mar 20, 2023

De ni energisentrene i Human Design stammer fra det over 5000 år gamle indiske chakrasystemet. I det opprinnelige chakrasystemet er det syv chakraer, eller energisentre. I Human Design ble hjertechakra delt i to- viljeshjertet og g-senteret og solar plexus chakra ble delt i et miltsenter og et emosjonssenter som fortsatt bærer navnet solar plexus.

Hvert energisenter har sin egen hovedtematikk. I tillegg er det plassert flere porter innenfor hvert senter som inneholder ulike spesifikasjoner innenfor denne tematikken. Ulike egenskaper med skyggesider og gavesider. Disse sentrene vil utspille seg ulikt om de er definerte eller udefinerte og om de er koblet sammen av hele kanaler eller ikke. Under finner du en oversikt over tematikken i hvert senter:

Kronesenteret: Nysgjerrighet, spørsmål, inspirasjon og det mentale presset til å forstå ulike ting.
Ajnasenteret: Søken etter svar, meninger og holdninger
Halssenteret: Evne til manifestering, kommunikasjon og ord som leder til handling.
G-senteret: Din identitet, retning i livet og måten du gir og mottar kjærlighet
Viljeshjertet: Din egenvilje, motivasjon og materialisme
Sakralen: Livskraft, utholdenhet og sexualitet
Solar Plexus: Emosjoner, lidenskap og begjær
Miltsenteret: Frykt, overlevelsesinstinkt, helse og velvære
Rotsenteret: Adrenalin, stress, drivkraft og kroppslig press mot handling.

Noen av energisentrene inneholder også porter som beskriver våre kjærlighetsspråk.

Vil du vite mer om dine og din partners kjærlighetsporter kan du laste ned en gratis oversikt her!