Hvordan jobbe ut fra sin profil

Jul 11, 2023

Har du sett i ditt Human Design-kart at det står to tall med en brøkstrek imellom? Dette er din profil. Profilen din kan sees på som din superhelt-kappe. Det er den som beskriver hvilken rolle du er her for å spille når du utfører dine livsoppgaver. Den fortsetter mye om hvilken måte du trives best å jobbe på og hvordan du er skapt for å nå ut med ditt budskap til andre.

Tallet på venstre side av brøkstreken tilhører din bevissthet. Det er egenskaper du gjerne er klar over selv at du har. Tallet på høyre side av brøkstreken tilhører det ubevisste og er egenskaper du kanskje har uten å alltid tenke over det.

Disse tallene betyr noe hver for seg, men vil spille seg ut ulikt ut fra hvilken side det står på og hvilket annet tall som står på motsatt side.

Men jeg vil likevel gi deg en liten pekepinn på hva de ulike tallene betyr:

  1. Læreren. Dette er mennesker som gjerne går fra å være student til å bli lærere. De liker å studere fakta og forstå ting til dypet og har derfor mer kunnskap enn de selv tror. Ofte kan de føle at de aldri kan nok, og vil lære mer og mer. På grunn av denne store kunnskapen vil de kunne bli dyktige lærere og formidlere.
  2. Den begavede eremitten. Dette er mennesker som er naturlig talentfulle, uten å helt se det selv. De trenger ikke studere så mye, slik 1éren gjerne gjør. De bare kan ting, uten å forstå hvordan de lærte det. Disse talentene liker de å utforske og dyrke i fred og ro i sitt eremittskall, før de lokkes ut for å dele det med andre.
  3. Utforskeren. Dette er mennesker som trenger å eksprimentere, utforske og teste for å se hva som fungerer og ikke fungerer. De er skapt for å prøve, feile, for så å kunne hjelpe andre til å forstå hva som faktisk fungerer. Disse prosessene består i å gå på en del smeller og derfor er ofte de som har 3èr i profilen ganske stødige og robuste mennesker. Våg å prøve, lær av feil og del erfaringene med andre.
  4. Relasjonsbyggeren. Dette er mennesker som er skapt for å influere sitt nettverk. De er her for å bygge solide relasjoner og vil derfor trenge å bruke god tid på å skape solide bånd til både partnere, kollegaer, kunder og andre relasjoner.
  5. Praktikeren. Dette er mennesker som ser de praktiske løsningene. De er gode ledere og er av natur ikke redde for å ta ansvar, så lenge det er dems ansvar å ta. Der 4éren er skapt for å influere sitt nettverk, er 5éren her for å influere en større gruppe mennesker, og gjerne mennesker de ikke kjenner personlig.
  6. Rollemodellen. Dette er mennesker som lever livet i tre deler. Frem til ca 30 års alder lever de livet som en 3ér, altså gjennom å gjøre seg mange erfaringer. Fra de er 30 til de er ca 50, trekker de seg litt tilbake og trenger å reflektere og sortere alle erfaringene de har gjort seg, og fra 50 års alder vil de virkelig blomstre og ta i bruk alle disse erfaringene slik at de blir dyktige rollemodeller for andre.Hvordan kan du jobbe ut fra din profil?

Se på de ulike karaktertrekkene til profilen din og still deg selv disse spørsmålene:
Har du 1ér i profilen din- hva kan du lære bort til andre?
Har du 2´er i profilen din- hvilket talent kan du glede andre med?
Har du 3´er i profilen din- hvilke erfaringer har du som kan hjelpe andre?
Har du 4´er i profilen din- hvordan kan du skape et godt nettverk hvor andre føler seg trygge?
Har du 5´er i profilen din- hvilke praktiske løsninger ser du som andre vil ha nytte av?
Har du 6´er i profilen din- hvordan kan dine erfaringer og refleksjoner brukes for å gi empowerment til andre?


Her kommer et eksempel på hvordan jeg bruker min profil i min online business.

Min profil er 5/1. Altså jeg elsker teorien og det å studere (1ér) og jeg ser de praktiske løsningene (5ér). Da jeg startet som NLP coach hadde jeg en verktøykasse full av praktiske og gode øvelser og teknikker som virkelig kunne hjelpe mennesker til et bedre liv. Likevel følte jeg at det var noe som manglet. Jeg hadde ikke teori nok om hvordan hvert enkelt menneske fungerer. Da jeg ble kjent med Human Design forsto jeg at jeg hadde funnet det jeg lette etter og som passet min 1ér perfekt.

Nå bruker jeg både Human Design og NLP i mine coachingtimer og mine kurs for å gi kundene mine teorien de trenger om hvordan de fungerer og praktiske verktøy slik at de kan støtte sin dekondisjoneringsprosess. Les mer om dekondisjonering i dette blogginnlegget. Altså passer dette min profil perfekt og jeg elsker det.

Det å utforske profilen sin er veldig spennende og det kan gi deg mange svar på ting du har lurt på om deg selv i årevis.

Lykke til.