Ord og uttrykk i Human Design

Mar 12, 2023

Det er mange ukjente ord og begreper innen Human Design. Jeg har derfor laget en ordliste som kan være nyttig for deg som er ny innen dette fantastiske systemet.

Energitype: Energitype er grunnsteinen i ditt Human Design kart. Det finnes fire rene energityper i Human Design: Manifestor, generator, projektor og reflektor. I tillegg finnes det en energitype som er en kombinasjon av manifestor og generator, som kalles Manifesting generator. Energitypen sier noe om hvordan du er her på jorda for å bruke din energi. Noen er her for å sette i gang, være rask og effektiv, andre for å jobbe jevnt og trutt, mens noen skal jobbe i korte perioder og trenger mer hvile.

Strategi: Hver energitype har sin egen strategi. Strategien er til som et verktøy man kan ta i bruk sammen med sin indre autoritet for å ta riktig valg for seg selv. På den måten unngår man i større grad å bli med på ting man ikke selv ønsker. I tillegg oppnår man at mennesker rundt deg forstår avgjørelsene dine bedre.

Indre Autoritet: Langt tilbake i tid måtte vi mennesker ta avgjørelser fra hodet og fornuften for at vi skulle overleve. I nyere tid har dette endret seg, og fornuften er kun ment å tre inn i krisesituasjoner for å redde oss ut av livsfarlige situasjoner. Ellers er det vår indre autoritet som med fordel bør ta avgjørelser. Det er denne som virkelig vet hva som er riktig for DEG. Kjenn derfor etter i den delen av kroppen hvor din indre autoritet sitter før du tar avgjørelser.

Et kjennetegn på om du tar avgjørelser fra hodet er setninger og spørsmål som:

  • Hva burde jeg gjøre?

  • Hva er mest fornuftig å gjøre?

  • Hva vil alle andre tenke om dette?

  • Jeg må, jeg skal, jeg burde, jeg skulle…

Aura: Alt vi omgir oss med er energi. Alt levende har derfor et eget energifelt rundt kroppen som kalles aura. I følge enkelte eksperter kan et energifelt bevege seg hele 8 meter ut fra menneskekroppen. Ifølge Human Design vil din aura bevege seg i en radius som er ca 2 armlengder ut fra kroppen din. Alle energitypene har ulik aura, noen tiltrekkende og store, andre mer fokuserte, kraftfulle eller avvisende.

Profil: Profilen din består av to tall fra én til seks med en skråstrek i mellom. Disse tallene har ulike egenskaper og sammen beskriver disse hvilken drakt du har på deg i dette livet. Du kan si at dette er din superkraft. Den beskriver mye av hvordan du skal bruke din livsoppgave for å bidra til menneskeheten og hvilke sosiale behov du har og med fordel kan ta hensyn til. På den måten ivaretar du din egen energi samtidig som du bidrar med dine superkrefter til andre.

Energisentre: Human Design består av ni energisentre som viser seg som fem trekanter og fire firkanter i kartet ditt. Disse stammer fra det det over 5000 år gamle indiske chakrasystemet. Hvert energifelt har sitt eget tema. Du kan lese mer om energisentrene her!

Definert og udefinert: Noen av energisentrene i kartet er hvite, andre er fargede. De hvite sentrene kalles udefinerte, mens de fargede er definerte. I de sentrene du er udefinert vil du være åpen for å ta inn lærdom, andres meninger, energi og følelser. Her er du fleksibel i ditt uttrykk og bør vokte deg for å ikke bli for påvirket av andre slik at du mister deg selv. I disse energisentrene kan du også ha et større behov for å utforske ulike måter å bruke denne tematikken på. I sentrene hvor du er definert vil du være mer stabil og trygg i ditt eget uttrykk. I enkelte tilfeller kan du også bli litt fastlåst, så vokt deg for å ikke bli overkjørende, og vær ydmyk på at andre ikke mener det samme som deg.

Porter: I hvert energifelt finner du ulike tall fra 1-64. Disse 64 tallene stammer fra det over 3000 år gamle kinesiske I`Ching systemet og kalles porter. Hver port beskriver ulike egenskaper og inneholder en mer spesifisert beskrivelse av tematikken i energisenteret det ligger i. Porter som har en ring rundt seg er definert, mens de som ikke har ring rundt er udefinert.

Kanaler: Alle linjene som beveger seg mellom de ulike energisentrene kalles kanaler. Du kan ha en halv kanal definert, eller en hel dersom to definerte porter møtes. Disse definerte kanalene er dine sterkeste sider.

Sakral energi: Er du generator eller manifesting generator har du sakral energi. Det vil si at du har en selvladende batteripakke, og en jevn og stabil energi som du trenger å bruke opp hver dag på noe du virkelig trives med. Sakralen er et energisenter som ligger rett under navlen din som inneholder livskraftenergi, utenholdenhet og sexualitet. Les mer om de ni energisentrene her!

Designside og personlighetsside: På hver side av energisentrene dine i kartet, finner du to søyler med ulike symboler og tall. Dette symboliserer de definerte portene i kartet ditt og planetene. Søylen på venstre side er designsiden. Det er slik planetenes posisjon var ca 3 måneder før du ble født. Dette er egenskaper i deg som går langt bakover i generasjoner. Det sies at dette er mer ubevisste egenskaper som du kanskje ikke er helt klar over selv at du har. Dette er egenskaper som sitter i kroppen, altså ting du bare gjør, uten å tenke over at du gjør dem. Søylen på høyre side er planetenes posisjon det øyeblikket du ble født. Dette er dine personlige egenskaper, som ligger i din bevissthet. Det vil derfor si at du kan gjenkjenne disse egenskapene i mye større grad og de sitter mer i hodet.

Autentisk: I Human Design snakker vi mye om det å leve autentisk. Når du lever autentisk vil det si at du er 100% ekte, og lever som ditt sanne jeg. Da du var baby var du på ditt mest autentiske, uten påvirkning av kultur, oppdragelse, oppvekst, normer, moral og erfaringer. Du var rett og slett den du var skapt til å være. Senere har du fått på deg mange lag som gjør at du blir formet til noe annet enn det du opprinnelig var. Human Design er et verktøy man kan ta i bruk for å komme tilbake til ditt autentiske uttrykk. Dette gjøres gjennom en prosess som kalles dekondisjonering.

Dekondisjonering: Poenget med en dekondisjonering er at man skal prelle av alle disse lagene man har fått på seg gjennom oppvekst, kultur osv som har formet deg til en tilslørt utgave av deg selv. På den måten kommer du tilbake til den du er skapt til å være, og får muligheten til å leve et liv som ditt autentiske jeg. Denne prosessen tar tid. I følge Human Design tar denne prosessen 7 år. Det krever vilje til å prelle av det som ikke er ditt. Det er en sårbar prosess, da du kanskje også finner ut at egenskaper du trodde tilhørte deg, ikke var dine. Det krever utholdenhet, tålmodighet, selvinnsikt og ydmykhet. Det er en reise av opp og nedturer, men destinasjonen er helt magisk og jeg tviler sterkt på at du vil angre på denne reisen.

Jeg håper denne ordlisten gav et litt klarere bilde over de ulike uttrykkene.

Vil du vite mer om hva Human Design er og hvordan det kan hjelpe deg, last ned en gratis e-bok her.